SITE-UL ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

CEPROM-CERT organism de certificare CE a produselor acreditat RENAR

Adresa:

Str. Fântânele 23/A, Satu Mare

Program:

Luni-Vineri
7am-15pm

Trimiteți-ne e-mail

ceprom@ceprom.ro

Acreditare și recunoaștere

Organismul de Certificare Produse CEPROM-CERT

  • acreditat de Asociaţia de Acreditare din România–RENAR, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065, cu Certificat de Acreditare nr. ON 017;
  • notificat de Comisia Europeană cu NB 1802, pentru activitatea de certificare a produselor din domeniile reglementate de Directiva Maşini 2006/42/EC.

Laboratorul de Cercetare şi Încercări

  • acreditat RENAR cu Certificat de Acreditare nr. 872.