SITE-UL ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

CEPROM-CERT organism de certificare CE a produselor acreditat RENAR

Adresa:

Str. Fântânele 23/A, Satu Mare

Program:

Luni-Vineri
7am-15pm

Trimiteți-ne e-mail

ceprom@ceprom.ro

PREZENTARE

De ce se efectuează certificarea CE a produselor?
În scopul eliminării obstacolelor tehnice din calea schimburilor comerciale de pe piaţa comunitară, au fost iniţiate o serie de măsuri vizând perfecţionarea legislaţiei europene, a mecanismelor şi procedurilor în materie de securitate şi asigurarea calităţii produselor.

   În acest context, în ţările Uniunii Europene a fost elaborată o nouă politică privind certificarea CE a produselor, al cărui obiect principal îl reprezintă asigurarea unei coerenţe generale în ceea ce priveşte evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor, atât în domeniul reglementat prin Directive Europene, cât şi în cel nereglementat.
   Ideea de bază a „Noii Ordini” europene în plan legislativ constă în aceea că producătorii, importatorii şi distribuitorii de produse de pe piaţa comunitară, trebuie să facă dovada conformităţii CE cu cerinţele esenţiale privind sănătatea, securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului înconjurător. Aceste cerinţe sunt definite în Directivele Europene de armonizare tehnică „Noua Abordare”.
   În vederea alinierii la principiile şi practicile Uniunii Europene, certificarea CE a conformităţii produselor este reglementată în România de Ordonanţa nr. 20 din 18 august 2010 (*actualizată*), privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, şi prin Reglementările tehnice specifice, pe categorii de produse, prevăzute în mai multe Hotărâri ale Guvernului care transpun Directivele Europene specifice.
   Potrivit actelor normative de mai sus, produsele din domeniile reglementate prin Directive Europene se pot introduce pe piaţă şi/sau se pot pune în funcţiune numai dacă satisfac Cerinţele de sănătate şi securitate, dacă conformitatea lor a fost evaluată şi dacă poartă marcajul de conformitate CE.
Evaluarea conformităţii cu Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în Directivele Europene se face de către Organisme de certificare notificate de către Comisia Europeană.
   Aplicarea efectivă a principiilor şi practicilor Uniunii Europene cu privire la certificarea CE a produselor depinde de existenţa unei infrastructuri de evaluare, reguli şi legături tipice economiei de piaţă.

 

Image

CEPROM-CERT
Organism de certificare CE a produselor.

   CEPROM-CERT este un Organism de certificare CE a produselor infiintat prin Programul naţional de cercetare-dezvoltare INFRAS, finanţat de Ministerul Cercetării şi Învăţământului, avand la baza infrastructura si personalul Institutului de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica CEPROM, cu o experienta de peste 50 de ani in cercetarea, proiectarea, incercarea, testarea si evaluarea produselor din domeniul masinilor, echipamentelor si instalatiilor industriale.

   Deasemenea CEPROM-CERT dispune de un Laborator de Cercetare şi Încercări acreditat de RENAR, care permite organismului de certificare să efectueze incercarile si testele de laborator necesare certificării CE la un nivel de înalta performanță.

Infrastructura si dotarea tehnica, experienta personalului si recunoasterea nationala si internationala a organismului, face ca CEPROM sa fie o marca cautata si respectata pe piața certificarilor CE a produselor, atât in Romania, cât și în Europa, Asia sau Extremul Orient.
ACREDITARE ŞI RECUNOAŞTERE

CEPROM-CERT este un organism de certificare produse:

  •  - acreditat de Asociaţia de Acreditare din România–RENAR, în conformitate cu SR EN SO/CEI 17065 cu Certificat de Acreditare nr. ON 017;
  •  - notificat de Comisia Europeană cu nr. NB 1802, pentru activitatea de certificare a produselor din domeniile reglementate de Directiva Maşini 2006/42/EC;

 Laboratorul de Cercetare şi Încercări, acreditat de RENAR cu Certificat de Acreditare nr. 872, pentru:

  • -încercări de securitate în vederea certificării CE a produselor;
  • -încercări de compatibilitate electromagnetică (EMC).