SITE-UL ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

CEPROM-CERT organism de certificare CE a produselor acreditat RENAR

Adresa:

Str. Fântânele 23/A, Satu Mare

Program:

Luni-Vineri
7am-15pm

Trimiteți-ne e-mail

ceprom@ceprom.ro

Etapele certificării

Examinarea CE de tip
 • Contactarea CEPROM-CERT pentru a intra in posesia Mapei de documente.
 • Completarea cererii de certificare si punerea la dispozitia CEPROM-CERT a documentatiei produsului care urmeaza a fi certificat.
 • Analiza cererii, incheierea contractului si intocmirea planului de certificare.
 • Evaluarea documentatiei si intocmirea Raportului de evaluare a documentatiei.
 • Transmiterea Raportului de evaluare a documentatiei catre furnizor.
 • Rezolvarea eventualelor neconformitati consemnate in Raportul de evaluare a documentatiei.
 • Efectuarea evaluarii și testării produsului la fata locului, sau la sediul CEPROM-CERT, după caz, si intocmirea Raportului de evaluare.
 • Transmiterea Raportului de evaluare final catre furnizor.
 • Rezolvarea eventualelor neconformitati consemnate.
 • Intocmirea Dosarului de certificare, evaluarea acestuia si formularea recomandarii catre Comitetul de Certificare in vederea luarii deciziei de certificare.
 • Luarea deciziei privind acordarea certificatului
 • Reclamatii, contestatii, sesizari, apeluri privind decizia de certificare.
 • Eliberarea Certificatului de examinare CE de tip.
Certificarea de tip
 • Contactarea CEPROM-CERT pentru a intra in posesia Mapei de documente.
 • Completarea cererii de certificare si punerea la dispozitia CEPROM-CERT a documentatiei produsului care urmeaza a fi certificat.
 • Analiza cererii, incheierea contractului si intocmirea planului de certificare.
 • Evaluarea documentatiei si intocmirea Raportului de evaluare a documentatiei.
 • Transmiterea Raportului de evaluare a documentatiei catre furnizor.
 • Rezolvarea eventualelor neconformitati consemnate in Raportul de evaluare a documentatiei Efectuarea incercarilor de laborator.
 • Efectuarea evaluarii produsului la fata locului si intocmirea Raportului de evaluare.
 • Transmiterea Raportului de evaluare final catre furnizor.
 • Rezolvarea eventualelor neconformitati consemnate.
 • Intocmirea Dosarului de certificare, evaluarea acestuia si formularea recomandarii catre Comitetul de Certificare in vederea luarii deciziei de certificare.
 • Luarea deciziei privind acordarea certificatului
 • Reclamatii, contestatii, sesizari, apeluri privind decizia de certificare.
 • Eliberarea Certificatului de examinare CE.
Certificarea de lot
 • Contactarea CEPROM-CERT pentru a intra in posesia Mapei de documente.
 • Completarea cererii de certificare si punerea la dispozitia CEPROM-CERT a documentatiei produsului care urmeaza a fi certificat.
 • Analiza cererii, incheierea contractului si intocmirea planului de certificare.
 • Evaluarea documentatiei si intocmirea Raportului de evaluare.
 • Transmiterea Raportului de evaluare catre furnizor.
 • Rezolvarea eventualelor neconformitati consemnate in Raportul de evaluare a documentatiei Efectuarea incercarilor de laborator.
 • Efectuarea evaluarii produsului la fata locului si intocmirea Raportului de evaluare.
 • Transmiterea Raportului de evaluare final catre furnizor.
 • Rezolvarea eventualelor neconformitati consemnate.
 • Intocmirea Dosarului de certificare, evaluarea acestuia si formularea recomandarii catre Comitetul de Certificare in vederea luarii deciziei de certificare.
 • Luarea deciziei privind acordarea certificatului
 • Reclamatii, contestatii, sesizari, apeluri privind decizia de certificare.
 • Eliberarea Certificatului de conformitate CE.
Evaluarea Dosarului tehnic
 • Contactarea CEPROM-CERT pentru a intra in posesia Mapei de documente.
 • Completarea si transmiterea Cererii de certificare.
 • Analiza cererii de catre CEPROM-CERT, incheierea si semnarea contractului.
 • Transmiterea Dosarului tehnic.
 • Evaluarea Dosarului tehnic si intocmirea Raportului de evaluare.
 • Rezolvarea de catre solicitant a eventualelor neconformitati cuprinse in Raportul de evaluare.
 • Luarea deciziei de certificare.
 • Reclamatii, contestatii, apeluri privind decizia de certificare.
 • Eliberarea Certificatului de conformitate CE.