SITE-UL ESTE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

CEPROM-CERT organism de certificare CE a produselor acreditat RENAR

Adresa:

Str. Fântânele 23/A, Satu Mare

Program:

Luni-Vineri
7am-15pm

Trimiteți-ne e-mail

ceprom@ceprom.ro

Oferta Ceprom Cert

DOMENII DE COMPETENŢĂ

Certificarea CE a masinilor si echipamentelor reglementate prin:

Directiva Mașini 2006/42/CE

Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/UE

Directiva RoHS 2011/65/UE

Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE

Directiva Securitatea Generală a Produselor GPSD 2001/95/CE

Directiva 2009/104/CE (HG 1146/2006, actualizată 2015)

Directiva Echipamente Radio-RED 2014/53/UE (în colaborare cu OTC Bulgaria)

PROCEDURI DE CERTIFICARE


Examinare CE de tip, pentru produse care sunt cuprinse în Anexa IV la Directiva Maşini 2006/42/EC si se găsesc în situaţia prezentată în art.12, pct. (3) lit. b) şi pct. (4) lit. a) din aceasta directiva.

Certificatul de examinare CE de tip este acordat produselor, corespunzător identificate, care corespund standardelor şi documentelor normative legale în Uniunea Europeană.

Certificare de tip, (Schema 1a, cf. EN ISO/CEI 17067:2013), pentru produse de serie ale industriei de maşini şi echipamente, reglementate de:

  •      - Directiva Maşini 2006/42/CE, și care nu sunt cuprinse în Anexa IV;
  •      - Celelalte directive din domeniul de competență.

Certificatul de Conformitate este acordat produselor care sunt conforme cu standardul de referinţă sau cu documentul normativ corespunzător.

Certificare de lot, (Schema 1b, cf. EN ISO/CEI 17067:2013), pentru loturi de produse ale industriei de maşini şi echipamente, reglementate de:

  •       - Directiva Maşini 2006/42/CE, și care nu sunt cuprinse în Anexa IV;
  •       - Celelalte directive din domeniul de competență.

Certificatul de Conformitate este acordat produselor care sunt conforme cu standardul de referinţă sau cu documentul normativ corespunzător.

Verificarea Dosarului tehnic (Controlul intern al producţiei), pentru produse ale industriei de maşini şi echipamente reglementate de:

  •       - Directiva Maşini 2006/42/CE, și care nu sunt cuprinse în Anexa IV;
  •       - Celelalte directive din domeniul de competență

Certificatul de Conformitate se acordă în cazul în care după verificarea Dosarului tehnic rezultă că acesta este întocnit în conformitate cu reglementările directivelor relevante.